Lumepargi reeglid

MÄEPILETITE MÜÜK


Palun osta mäepilet õuekassast või järjekorranumbri alusel rendimaja kassast akna kaudu!

MÄEKOODEKS

 • Lumepargis sõidad omal vastutusel.
 • Lumepargis käitutakse viisakalt, arvestades teiste sõitjatega ja mäel viibida võivate lastega. Lund ja varustust loopides, järjekorras trügides ning ebatsensuurseid sõnu kasutades on mäetöötajatel õigus sõitjale hoiatus teha. Hoiatuse eiramise eest tühistame sõitja mäepileti.
 • Ära jää seisma või istuma keset nõlva või kitsas kohas.
 • Jalgsi nõlval liikumine on keelatud, hoia alati nõlva äärde.
 • Kanna alati kiivrit.
 • Kui Sa kukud, tõuse nii kiiresti kui võimalik.
 • Vali sõidukiirus ning atraktsioonid vastavalt oma oskustele.
 • Sööstlaskumine mäel on keelatud.
 • Hooldatud nõlvalt väljaspool sõitmine on keelatud.
 • Veendu alati enne pargi nõlval sõitmist, et kõik hüpped ja reilid, millel kavatsed sõita on Sulle jõukohased ning terved ja sõidukorras.
 • Pargi nõlva rauast atraktsioonid kulutavad sõiduvarustust. Lumepark ei vastuta Sinu sõiduvarustuse purunemise eest.
 • Tõstuki kasutamine lumelauaga eeldab sõidukogemust.
 • Tõstukil toimub ülesõit ühekaupa, 1 ankur = 1 inimene.
 • Tõstukil kukkudes lase tõstukist lahti ja vabasta rada.
 • Tõstukile pealeminek ja lahkumine toimub ainult selleks ettenähtud kohas.
 • Lumepargis kelgutamine on keelatud.
 • Lumepargis on keelatud suitsetamine, alkoholi- või narkojoobes viibimine!
 • Lumepargil on õigus mäekoodeksi rikkumise puhul teha kliendile suuline hoiatus. Hoiatuse eiramise eest on Lumepargil õigus tühistada kliendi mäepilet ja keelduda teenuse pakkumisest.

Palun järgi Nõmme Lumepargi reegleid ning töötajate juhiseid. Anname kõik oma panuse, et saaksime Nõmme Lumepargis talverõõme nautida.

VARUSTUSE RENTIMINE

 • Palun võta õuekassast järjekorra number ja oota kuni Sinu number kutsutakse rendimajja.
 • Rendimajja võib siseneda ainult varustuse rentija(d) ning vajaduse korral maksimum üks saatja.
 • Rendimajja sisenedes palun suundu kohe vasakule kassasse ning alusta varustuse rentimist sealt.


RENDI TINGIMUSED

 • Laenutamiseks on vajalik esitada isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, õpilaspilet) või maksta deposiit 400€ komplekti kohta.
 • Kuni 12.a lapsele rendime varustust ainult lapsevanema nõusolekul. Juhul kui laps tuleb üksi Lumeparki, saab nõusoleku siit allalaadida ja lapsega kaasa saata.
 • Hinnad kehtivad Nõmme Lumepargi mäe kasutamisel.
 • Rendile võtja on kohustatud kasutama temale antud spordivarustust heaperemehelikult ja tagastama varustuse ning tasuma renditasu.
 • Rendile võtja tasub deposiidi ja rendisumma ette ning varustuse õigeaegselt ja probleemideta tagastamisel saab tagasi deposiidi.
 • Varustuse mitteõigeaegsel tagastamisel on rendile võtja kohustatud maksma hinnakirjajärgselt kogu ületatud aja eest.
 • Rendile võtja on kohustatud hüvitama kõik tema poolt varustusele tekitatud kahjustused vastavalt rendile andja tehtud ekspertiisile 3 päeva jooksul.
 • Rendile andjal on õigus kõiki kahjudega kaasnenud kulusid maha arvestada ette makstud deposiidist.
 • Kogu vastutus varguse korral lasub rendile võtjal ja ta on kohustatud tasuma kahjud vastavalt rendile andja ekspertiisile.
 • Lõhutud varustuse hinnakiri on välja toodud Nõmme Lumepargis.

Võimalike haigustunnuste korral palun püsi kodus ja ravi ennast terveks!