ALGAJATE KURSUSED

Mäesuusa- ja lumelaua grupiõpe lastele.

TERE TULEMAST TUTVUMA UUE JA PÕNEVA HOBIGA!

Lumeakadeemia algajate kursused toimuvad igal hooajal ja on suurepärane viis uue spordiala harrastamise alguseks.
Kursusel õpitakse läbi mänguliste harjutuste mäesuusa- ja lumelauasõitu, mis koos pädeva treeneri ja kursusekaaslastega on kindlasti üks toredaid viise mäespordiga tuttavaks saada.

Oodatud on lapsed mäesuusakursustele alates 6. eluaastast ja lumelauda al 8. eluaastast.

⇾ REGISTREERI LAPS ALGAJATE KURSUSELE SIIN ⇽ 

Kursused toimuvad läbi talve ja lisame uusi kursusi jooksvalt süsteemi.

Üks algajate kursuse grupp:
➙ toimub 5x kindlatel kuupäevadel ja kellaaegadel;
➙ vastavalt vanusele ja tasemepõhiselt;
➙ õppekeeleks on eesti keel.

Kursusetasu: 165€
➙ 5x 60min õpet ja 30min vabasõitu;
➙ sisaldab 5x rendivarustust ja mäepiletit;
➙ sisaldab mäekiipkaarti;
➙ sisaldab õpet kogemustega treenerite, instruktorite poolt.

Kursused toimuvad erinevates vanusegruppides ning kahel erineval oskustasemel - algõpe ja jätkuõpe.

ALGÕPPE KURSUS:
✦ lastele, kes pole varem proovinud mäesuusatamist või lumelauatamist;
✦ lastele, kes on vaid iseseisvalt ja ilma juhendamiseta üksikud korrad mäel sõitmist harjutanud.
Algõppes õpitakse:
✦ mäereegleid ja etiketti;
✦ õigeid ja ohutuid tehnikaid kukkumises, pidurdamises ja pööramises;
✦ iseseisvalt mäel liikumist;
✦ tõstuki kasutamist.
Algõppe eesmärgiks on saavutada esmased sõiduoskused ja see, et laps saab iseseisvalt ja ohutult mäel hakkama.

JÄTKUÕPPE KURSUS:
✦ lastele, kes on läbinud algõppe kursuse või koolitused eratreeneriga;
✦ lastele, kes saavad mäel iseseisvalt hakkama tõstuki kasutamisel ja nõlvast alla kontrollitud laskumisel.
Jätkuõppes õpitakse:
✦ sõiduoskuste lihvimine;
✦ lumelauas - kandivahetust ja slaalomi sõitmist;
✦ mäesuusas – freestyle sõitu, tagurpidi sõitmist, väikeseid hüppeid;
✦ punase mäe tõstuki kasutamist.
Jätkukursuse eesmärgiks on arendada sõiduoskuseid ning õppida juurde algõppest keerukamaid sõiduoskuseid.
Kursusel omandab laps baasoskused, mis annab võimaluse regulaartrennidega liituda.

NB! Kursused toimuvad minimaalselt 3 osalejaga.

Kõikide kursuste ajad ja registreerimine toimub läbi Fienta keskkonna - fienta.com/et/algajate-kursus.

Kui Sa ei leia endale sobivate kuupäevadega kursust, siis kiiremaks õppeks soovitame valida samaväärse tulemusega 3x individuaalõppe komplekt - siit